Carta adreçada al Claustre de l'Escola Gerbert d'Orlhac


Hola a tothom.

Ahir dimecres varem donar la carta que us adjuntem a l´Anna Fitó per que la transmetés als mestres ja que hi havia Claustre. La nostra idea era llegir-la als mestres però no va ser possible ja que sembla que tenien poc temps. El cas es que la varen llegir però no han canviat en la seva postura respecte a no fer el vitge de final de curs de sisé.

La carta era per fer-los arrivar la nostra decepció amb ells ja que els hem recolsat amb tot el que hem pogut. Entenem que vulguin presionar a l´Admnistració amb diferentes mesures (com no fer Colònies ni excursions "llargues") però no entenem lo de no fer el viatge de final de curs de sisè. Menys quan nomes dues escoles han pres aquesta mesura.

Els mestres podran tornar a fer aquest viatge l any que ve amb el següent sisé però els alumnes d´aquest any MAI la tornaran a fer amb els seus companys.

Per acabar, dir-vos que sense buscar l´enfrontament amb els mestres continuarem fent tot el possible per defensar aquells temes que considerem básics pels nostres fills (com el tema de la piscina, que si ho hem aconsseguit).

___________________________________________________________________


Benvolguts i benvolgudes mestres,


El motiu d’aquesta carta és el següent:

A principi de curs la directora ens va fer saber la decisió del claustre de no realitzar ni sortides de dia ni fer les colònies als cursos establerts, com a mesura de pressió per a reivindicar tot un seguit de pèrdues que l’ensenyament públic havia patit els últims anys. Molt encertadament ens va explicar cada un dels motius pels quals havíeu pres aquesta decisió . Als pocs dies vam saber que aquesta mesura l’havien adoptat la majoria de les escoles de Sant Cugat així com altres d’alguns municipis de Catalunya.

Si és cert que en un primer moment la reacció de molts pares i de l’AMPA va ser la de no entendre perquè s’havia pres aquesta decisió , després d’una reunió realitzada amb totes les directores del centres de Sant Cugat i les Ampes corresponents, vam respectar els motius pels quals us havia portat a prendre aquesta decisió.

Suposem, que tots sou coneixedors que des d’aquesta mateixa reunió van sortir un seguit de propostes a fer de forma conjunta pares i mestres de cara a fer pressió a les administracions corresponents, per tal de lluitar conjuntament per a millorar la situació actual de l’ensenyament públic a casa nostra. Les mesures que es volen portar a terme van encaminades tan a l’ens local com al Departament d’Ensenyament .En aquestes propostes i accions l’AMPA del Gerbert ha pres un paper molt actiu.

La nostra sorpresa va ser quan ens vam adonar que, sense deixar de portar a terme les mesures preses, en la majoria dels altres centres van entendre que les colònies de 6è s’havien de portar a terme. Aquest és un curs especial on els nens i nenes s’acomiaden de l’escola i tanquen una etapa de la seva vida. Nosaltres vam demanar a través de la direcció de l’escola que es pogués reconsiderar la decisió presa pel nostre claustre respecte aquest curs.

Des de l’AMPA entenem que tant les sortides com les colònies formen part del projecte curricular del centre i que la importància d’aquestes activitats van més enllà de l’activitat mateixa i així ens ho heu fet entendre al llarg d’aquests anys. Estem segurs que prendre aquesta mesura de pressió no ha estat fàcil per ningú.

Des de l’AMPA sempre hem estat al costat de l’escola i dels mestres perquè tenim plena confiança en la tasca que desenvolupeu i en el projecte del centre. Per aquest motiu, per la confiança que us tenim, ens atrevim a poder-vos dir que en aquests moments ens costa entendre com no es pot contemplar la possibilitat de fer una excepció amb el tema de les colònies de 6è. No entenem aquest inflexibilitat.

Us demanem doncs, que pugueu reconsiderar la decisió presa ja que pensem que aquesta excepció no desvirtua ni afebleix la mesura de pressió presa.

Evidentment aquesta és una decisió que heu de prendre vosaltres però ens agradaria que es pogués donar un marge de reflexió i que una representació de l’AMPA pogués parlar-ho directament amb vosaltres.


Atentament,


AMPA GERBERT d’ORLHAC