Sobre l'estacionament al voltant de l'escola


Benvolguts mares i pares,

En la reunió de l’AMPA del passat 20 de gener, la Policia Local ens va expressar la seva preocupació sobre la situació actual respecte l’estacionament al voltant de l’escola, en el moment de deixar o recollir els nostres fills i filles. En moltes ocasions es troben cotxes estacionats tant en zones prohibides com en doble fila, fet que interefereix en la circulació i que representa un perill tant per als cotxes que circulen com per als vianants.

A conseqüència d’això, últimament s’han produït accidents entre vehicles que han ocasionat danys lleus sobre adults. El problema es pot donar amb els menors que surten dels cotxes, sobretot en els casos de doble fila.

Com sabeu, en l’horari d’entrada i el de sortida de l’escola disposem d’un agent que coordina el trànsit, entre d’altres coses, per garantir la seguretat tant dels adults com dels menors en el quan accedeixen a l’escola.

Des de l’AMPA volem fer una crida a tots els pares i mares de col·laboració per millorar aquesta situació, demanant:

  • No aparqueu en la zona d’estacionament de l’autobús de les 8 a les 20 hores.
  • No us atureu en doble fila.
  • No us atureu en la zona d’entrada de mercaderies.
En cas contrari, la Policia Local es veurà obligada a dotar d’un segon agent que es dedicarà a sancionar els vehicles que estiguin mal estacionats.

Per altra banda, es recomana que els vianants no s’aturin a petar la xerrada en les immediacions dels passos de zebra, sobretot si s’està acompanyat de menors, donat que és fàcil despistar-se i que algú accedeixi a la calçada de forma involuntària amb el perill que això comporta.

Us agraïm que feu tot el possible per respectar aquests suggeriments que facilitaran la circulació i evitaran possibles incidents.


AMPA del Gerbert d'Orlhac

Comentaris