Primera reunió del curs 2011-2012 de l'AMPA


Famílies del Gerbert d'Orlhac,

Ja tornem a ser aquí.

Us convidem a participar en la primera reunió de l'AMPA d'aquest curs, que tindrà lloc, el proper dijous 6 d'octubre, a les 21.30 h, a l'escola.

L'ordre del dia previst és el següent:

1. Presentació de l´AMPA i de les comissions.
2. Renovació dels càrrecs de la Junta.
3. Planificació del curs i funcionament.
4. Precs i preguntes.

Enviem amb aquesta convocatòria de reunió, una relació de les comissions de l'AMPA existents hores d'ara, perquè tingueu constància les temàtiques que abordem, sapigueu qui són les persones de referència de cada comissió i perquè valoreu la possibilitat de sumar-vos a alguna d'elles.
___________________________________________________

AMPA GERBERT D’ORLHAC – CURS 2011/12


L’AMPA agrupa les mares i pares de l’escola i el nostre objectiu fonamental és col·laborar en la millora de la qualitat de l’ensenyament del centre. Volem representar les famílies i fer de pont amb l'escola.


Tenim unes COMISSIONS DE TREBALL que es responsabilitzen d’organitzar les activitats del seu àmbit. Cada comissió planifica quines activitats vol dur a terme al llarg del curs i preveu quin pressupost necessitarà. En les primeres reunions de l’AMPA es planifiquen de forma consensuada les activitats que es volen realitzar.


Com ja sabeu, hi ha diferents graus d’implicació i participació. Es pot ser només soci, o assistir a les activitats i a les reunions, o implicar-s'hi més i col·laborar amb una comissió, i fins i tot, formar part de la junta.


A continuació us detallem quines són les comissions que existeixen actualment, amb les dades de contacte del seu referent:


MENJADOR I EXTRA ESCOLAR: Es reuneix amb representants de l’escola i d’Alessa per parlar del funcionament del servei i tractar les incidències que les famílies els comuniquen, a fi de millorar el servei.
Persona de contacte: Èlia Espina. A/e: eespinay@gmail.com


REVISTA: Coordina la revista de l’escola.
Persona de contacte: Pepa De Lara. A/e: pepadelara@gmail.com


ESPORTS: Organitza la Miniolimpíada, la participació de l'alumnat de l'escola en el Cross de Sant Cugat i altres activitats esportives.
Persona de contacte: Sergi Solivelles. A/e: raiberdisseny@gmail.com


FESTES: Organitza la festa de final de curs i d’altres actes festius al llarg de l'any.
Persona de contacte: Montse Giralt. A/e: guarchgiralt@telefonica.net


BIBLIOTECA: Col·labora amb la biblioteca perquè pugui oferir més hores de servei, per millorar la seva organització, per dur a terme les activitats de Sant Jordi, etc.
Persona de contacte: Eva Tataret. A/e: ballestertataret@gmail.com


LLIBRES: Revisa els llibres socialitzats, s'encarrega de la comanda dels llibres del nou curs, etc.
Persona de contacte: Eva de la Rubia A/e: edelarubia@gmail.com


XANDALLS I SAMARRETES: Fa la previsió, compra i venda de la indumentària esportiva
Persona de contacte: Magda Franquesa A/e: magdafranquesa@comb.es


HORT: Planifica amb l´escola les tasques que cal fer al'hort i s'implica en els treballs, etc.
Persona de contacte: Sònia Mas A/e: sonieta.mas@gmail.com


ESCOLA DE PARES: Organitza xerrades de formació per a pares i mares.
Persona de contacte: Bet Bàrbara A/e: betbarbara@gmail.com


CONSELL ESCOLAR: Representa a l’AMPA en les reunions del Consell Escolar.
Persona de contacte: Jordi Torres A/e: jtorresgon@hotmail.com


TRESORERIA: Fa el seguiment de tot el tema econòmic de l’AMPA, planifica les aportacions, previsions, cobraments i pagaments, etc.
Persona de contacte: Toni Molina A/e: toniamaia@gmail.com


BLOG: Fa el manteniment i l'actualització d'informacions relacionades amb l´AMPA i l'escola a través d'un blog.
Persona de contacte: Manel Turon A/e: manelturon@gmail.com


LLISTA DE DISTRIBUCIÓ: Gestiona la llista de distribució de correus electrònics
Persona de contacte: Ferran Ballester A/e: ballestertataret@gmail.com

Comentaris