Acta de la reunió de l'AMPA del 6/10/11


Hi assisteixen:

Bet Bàrbara, Manel Turon, Jordi Ripollès Idiarte, Jordi Ciurana Satorra, Santi Coca, Albert Argemí i Alàs, Cristina Méndez, Ferran Ballester, Eva Tataret, Magda Franquesa, Montse Giralt, Joan Meya, Eva Bartolomé, Rosa Escolà, Sergi Bisquert, Jordi Torres, Josep V. Arnau i Marta Teruel.


1.- La presidenta de l'AMPA, Bet Bàrbara, fa un resum del contingut de cada una de les comissions que actualment configuren l’Ampa. També anima als assistents a participar activament en aquestes comissions. Bàsicament insisteix en la importància de dues: 1) la comissió de menjador i activitats extraescolars i 2) la comissió de festes.

En aquest sentit seria bo que abans de la propera reunió del mes de novembre, la majoria de les comissions es reunissin per planificar les seves tasques, així com, per preparar un primer pressupost.


Comissió de biblioteca. L’Eva Tataret (membre d’aquesta comissió) explica les tasques dels dos últims anys d’aquesta comissió. Es convé per aquest curs cal preparar un calendari dels contes que s’explicaran. Es vol contractar una bibliotecària per les tardes.

Comissió de llibres. Bàsicament s’encarrega de demanar els llibres de text i organitzar tota la logística perquè arribin a les famílies abans d’iniciar el curs.

Comissió de xandalls i samarretes. Aquest any encara no han decidit quins articles posaran a la venda.


Comissió de l'hort. Aquest curs ja han començat a treballar en el cultiu dels calçots. Divendres 7.10.11 s’ha fet una crida per netejar l’hort.


Escola de pares. Normalment es fan dues sessions dividides en dos grups. Els grups es fan en funció dels cursos que fan els nens. Els pares i les mares que ho desitgen, parlen sobre temes que afecten la seva descendència.

Consell Escolar. Es reuneix un cop al mes. Màxim òrgan de decisió de l’escola. És on estan representats: mestres, personal no docent, AMPA i pares i mares.

Comissió del blog. Manel Turon recorda als presents l'existència del blog de l'AMPA i anima a fer-lo servir com a canal de difusió.

Comissió de Tresoreria. Responsable Toni Molina. Porta al dia els comptes de l’AMPA.

Coordinadora d’AMPES. Comissió on estan representats les AMPES de totes les escoles i instituts del municipi. Aquests últims anys, degut a les retallades i als problemes que comporten a les escoles, la coordinadora s’ha activat. En aquests moments, s’ha creat una comissió estrictament relacionada amb els problemes del transport, degut a la previsió de l’ajuntament d’augmentar el cost del transport a les escoles de fora del centre, com ara el CEIP La Floresta i l'IES Leonardo Da Vinci. Segons exposa la membre de la coordinadora d’ampes de la nsotra escola (Rosa Escolà), l’Ajuntament vol augmentar un 400% el preu que ara paguen les famílies. Lles famílies només estan disposades a fer-se càrrec d’un increment del 10 %.


Es posa de relleu la importància de l’assistència a les assemblees de l’AMPA d’un representant de cada una de les comissions. Si no s'hi pot assistir, cal comunicar-ho algun dels membres de la junta i d’aquesta manera poder traspassar la informació actualitzada abans de les reunions.Renovació de càrrecs. S’obre la votació per la renovació dels càrrecs. Es pregunta si algú vol presentar-se a la presidència. Finalment, no surt cap nou/va candidat/a. La junta de l’any passat es torna a presentar i surt escollida. Majoria de vots a favor.


Bèt Bàrbara: Presidenta
Jordi Torres: Vicepresident
Antonio Molina: Tresorer
Eva Bartolomé: Secretària.
Josep V. Arnau: Vocal
Jordi Ciurana: Vocal
Davide Menini: Vocal
Manel Turon: Vocal


Altres temes: Hi ha dos temes pendents importants per resoldre a l’escola: la calor a les aules i la necessitat de comptar amb un tècnic informàtic per ajudar a l’escola a la reparació dels ordinadors. En relació a la calor a les aules, S. Bisquer, es responsabilitza de tornar a agafar aquest tema i posar-ho al dia. Pel que fa la informàtica hem de parlar amb la Pilar Bono per veure la possibilitat de becaris.

Torna a sortir el tema del banc del temps: una borsa amb els pares i mares que disposin de temps i puguin col·laborar amb l’escola quan aquesta ho necessiti. Es parlarà amb l’Anna Fitó perquè ens faci una llista de coses útils per l’escola.

Des de l’AMPA s’acorda que es farà una crida via delegats per poder inscriure gent a les diferents comissions.


Per a tothom que hi vulgui assistir, queda establert que les reunions ordinàries de l’AMPA es faran els primers dijous de cada mes.Malgrat que no es va comentar durant la reunió pròpiament dita, us informem que Alessa ha guanyat el concurs de menjador i activitats extra-escolars de l'escola per als propers dos anys.


Fins a la propera reunió: 03.11.2011

Comentaris