Acta reunió ordinària AMPA novembre 2011


Assistents: Bet Bàrbara, Anna Fitó, Mónica Domingo, Davide Menini, Patricia Trilla, Mireia Pi, Manel Turon, Toni Almeda, Eva Bartolomé, Albert Argemí, Josep. V. Arnau, Cristina Méndez, Santí Coca i Ferran Ballester.

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’acta de l’anterior reunió


S'aprova la segona versió de l'acta de la reunió de setembre
després d'haver afegit dos canvis a la versió original.


2.Racionalitzar i planificar les activitats de l'AMPA pel curs escolar 2011-2012.


3.Resum de les tasques de les diferents comissions:


1. Comissió d’esports:

La comissió proposa celebrar les olimpíades del Gerbert cada dos anys. Per tant, aquest any estan treballant en una alternativa que, a grans trets, consistiria en preparar competicions en els diferents esports que es practiquen durant tot el curs a l’escola i a les activitats extraescolars. Cap al final de curs, caldrà preparar una cloenda que coincidiria amb la festa de fi de curs. A les properes reunions de l’AMPA es facilitarà una informació/proposta més detallada.


2. Comissió del blog de l’AMPA:


Responsable: Manel Turon. Nova incorporació: Albert Argemí. Els integrants d’aquesta comissió ens expliquen com ha anat la seva primera trobada. La sev aproposta és reformar el blog existent i reflexionen sobre el conjunt de canals de comunicació amb els que compta l’AMPA de l'escola, actualment. La idea es redefinir les funcions dels diferents canals de comunicació de l’AMPA, tot estudiant-ne els punts forts i els punts febles.


3. Comissió coordinadora d’AMPAs:


En aquests moments hi ha tres temes:
a-Relació amb la FAPAC.
b-Autocars de les escoles fora del nucli urbà.
c-Escola de pares.


a-Només cal recordar la carta de les AMPAs a l’administració sobre el tema de les retallades.
b-En relació al tema dels autocars, l’Ajuntament està tancat en banda en el finançament al 100% d’aquest medi de transport per als centres públics, fora del centre urbà.
c-S’està discutint la poca afluència de participants a aquestes xerrades. Es coincideix en que són força interessants, però que no aconsegueixen reunir prou gent. S'està reflexionant sobre possibles alternatives. Potser caldria aconseguir un compromís més ferm per part dels participants ?.


Cine fòrum: El curs passat sí que es va fer als cinemes Cinesa de Sant Cugat. Molt interessant, però com sempre, no gaires assistents.


Per a la propera reunió, la coordinadora reflexionarà amb tots els centres de Sant Cugat sobre com millorar tots aquest punts.


A la reunió, en relació al tema de l’escola de pares, es posa sobre la taula la possibilitat de transformar aquestes jornades amb la finalitat d’arribar a més gent. Un pare assistent a la reunió, Toni Almeda, proposa l’alternativa de començar canviant el nom d’aquestes xerrades amb la finalitat d’oferir a les famílies un espai de debat per compartir neguits i necessitats de les famílies, sempre respectant la distinció per nivells: educació infantil, cicle inicial, mig i superior. En el marc del Gerbert, s’informa que el proper mes de desembre, abans de començar les vacances de Nadal, estarà dissenyada la informació amb aquestes xerrades.


4. Comissió de menjador i activitats extraescolars.


Elia Espina, membre d’aquesta comissió, es disculpa per no poder assistir ala reunió i envia un correu electrònic que es llegeix.


Al mail s'anima a les famílies del Gerbert a sumar-se en aquesta comissió. A banda d’això, ens informen dels punts següents:


Alessa disposa per aquest curs de 3 monitors més.
Actualment es queden al menjador de l’escola 405 alumnes (inclouent fixes i esporàdics.).

Les activitats extraescolars organitzades per l'OMET augmenten en número de particpants, mentre que en les ofertes per Basic, el número disminueix.

La comissió també ens informa que Alessa ha estat comprada per el grup Serunión.

Comenten la importància de comptar amb l'opinió dels nens i les nenes de l’escola a través d'una enquesta.

Per acabar, comenten que aquest any degut a l’ampliació de l’horari al migdia, amb la supressió de la sisena hora, tots els grups tenen una estona d’activitats programades cada dia.


5. Comissió de biblioteca.


Actualment hi ha dues persones a la comissió. Ja han tingut una primera reunió, també amb la persona que es cuida de la biblioteca. S’està preparant un cartell informatiu amb totes les activitats que es faran durant tot el curs, així com un calendari de contes (es preveu un conte cada mes). La comissió ens comenta també que ja tenen disponible el parquet, però caldria buscar algú per la instal·lació. Es decideix fer una crida a nivell de delegats i delegades per trobar, entre les famílies de l’escola, algun voluntari. En cas de que no es trobés a ningú, l’escola ho demanaria a l’Ajuntament.


6. Comissió de venda de xandalls.


Segueixen les vendes.

7. Comissió de festes.


Es fa una crida per aconseguir noves incorporacions i suggeriments que puguin interessar en les tasques d’aquesta comissió.


Es decidiex fer una crida via delegats i delegades, per aconseguir noves incorporacions a les comissions de festes i de menjador, així com, en general, animar a la participació en la resta de comissions.


Es crea una nova comissió: “Comissió de captació de recursos”, on es posarà en marxa una idea que ja havia suggerit Toni Almeda abans de l’estiu. Es miraran de centralitzar les necessitats del conjunt de l'escola en aquesta comissió, de manera que e spugui realitzar una tasca de recerca i gestió de nous recursos. Aquesta comissió també assumirà la idea del banc del temps que hi té força relació.


8. Comissió revista de l’escola.


Encara no tenen noves informacions.


9. Comissió hort.


Es van plantar calçots. La idea es fer una calçotada pel març de 2012.
Precs i preguntes. Es concreta que es penjaran al blog de l’AMPA les activitats planificades al llarg del curs i altres notes d’interès per a les famílies de l’escola.


Propera reunió de l’AMPA: dijous, 01.12.11, a les 21.30 hores.

I benvingut al blog, Davide!

Comentaris