Reunió de l'AMPA del mes de març 2012


Ordre del dia per la reunió AMPA 8 de març (aquest dijous)

1. Lectura i aprovació acta dia anterior
2. Informació de Comissions
3. Activitats programades
4. Festa de final de curs
5. Informació sobre el nou mestre religió a l'escola
6. Divisió zones escolars de Sant Cugat
7. 10è aniversari escola
8. Altres

Quedem a les 9.30 h. Si es possible 5 minuts abans, ja que haurem d´acabar a les 11 en punt

Comentaris