Acta de l'assemblea de l’AMPA del Gerbert D’Orlhac de 4.10.12Llista d’assistents: Mariona puig, Marisol Gómez, Montse Llahí, Mª Rosa Escola, Rita Osso, Julia Wells, P. Gallardo, Irene Pardell, Patricia Noguera, Gemma Serra, sara Faci, Rafael Gómez-Ollé, Magda Franquesa, Magali Torra, Anna Palau, Toni Molina, Jordi Torres, Bet Bàrbara, Francesc Barrera, Eva Bartolomé, Neus Muns, Ferran Ballester, Mónica Domingo, Lucia Herrero, Aleix Masachs, Nuria Miguel, Noemi Saéz, Anna Aumatell, Rosa Ponsi, Antonia Riba, Mari Capilla, Anna Vendrell, Montse Giralt, Òscar Boldú, Manel Turon, Mariola Piferrer, Jesus Mª Villagra, Elena Palau Esplà, Anna Fitó, Toni Gónzalez.

CONTINGUT DE LA REUNIÓ:
El passat 4.10 .12 va tenir lloc la primera reunió ordinària de l’AMPA de l'escola del curs 2012–2013. La  reunió es va dividir en dues parts. A la primera part es va presentar un power point sobre l’afectació de la situació econòmica actual a la nostra escola. La segona part va ser més de caràcter organitzatiu i es van renovar els càrrecs de la Junta de l’AMPA i es van obrir, per aquest curs, les inscripcions a les diferents comissions existents.

PRIMERA PART: Un grup de mestres i membres de la direcció del centre van assistir a la reunió i van presentar als apres i mares presents la situació actual de l'escola. En què ens estan afectant les retallades de l’administració? Com ha quedat reduïda la plantilla de mestres?, Com han organitzat les aules? els tallers? i el que sembla més preocupant: què passarà amb les baixes, si tenim en compte que el Departament d'Educació de la Generalitat ha determinat que les baixes, sigui quina sigui la causa, només es substituiran després de 10 dies hàbils, és a dir 15 dies naturals.  El power point que es va utilitzar per fer la presentació es va preparar per una comissió mixta de mestres i mares de l’escola. Aquesta comissió s’ha creat per donar suport i seguiment a la situació actual de l’escola i per buscar fórmules de queixa davant del Departament  d’Ensenyament, i altres institucions, quan s'escaigui i així intentar solucionar les mancances amb les que ens trobem o ens trobarem.

Un cop presentat el power point es va passar al torn de paraula a les persones assistents. Les intervencions van ser variades, tant per la part dels mestres, com de les famílies. Es va insistir en el perill de pèrdua de qualitat de l’ensenyament públic i de la pèrdua de drets laborals. Quan els mestres es posen malalts, perden la integritat del seu sou. Davant la pèrdua sistemàtica de drets en el món de l’ensenyament, els assistents a la reunió intentem buscar sortides i solucions. Finalment s’acorda entre tots, que per agilitar i organitzar les demandes, el més lògic es començar a demanar coses molt concretes. Per això es determina posar a la pràctica l’estratègia de les instàncies (això vol dir, en el tema de les baixes, que quan en tinguin lloc una o, especialment, si es poden preveure (p.e: baixes de maternitat, intervencions quirúrgiques amb data fixa) es presentaran instàncies a l’administració de forma repetitiva, una darrera de l’altra.

SEGONA PART:  Renovació de càrrecs de la Junta de l’AMPA. En primer lloc es passa a fer una descripció dels diferents càrrecs imprescindibles en qualsevol associació: President, Tresorer i Secretari. També s’expliquen les comissions i quines són les seves tasques. S’informa que a la web de l’escola està penjat el contingut de les diferents comissions i es fa una crida perquè la gent nova s’hi apunti.
Actualment, l'AMPA del Gerbert d'Orlhac compta amb les següents comissions: llibres, hort, biblioteca, coordinadora d’ampas, esports, menjador, escola de pares, revista, blog i comunicació, tresoreria i festes.
Es proposen les votacions. La Junta actual pregunta si hi ha algú dels assistents que vol presentar-se a qualsevol dels càrrecs. Ningú es presenta i finalment la junta pel curs 2012-2013 queda constituïda de la següent manera:

President: Jordi Torres
Vicepresidenta: Bet Bàrbara
Tresorer: Antonio Molina
Secretaria: Eva Bartolomé
Vocal: Manel Turón

S’informa que les reunions de l’AMPA es faran el primer dijous de cada mes. L’horari serà de 9.30 a 11 hores. 

A les diverses comissions de l'AMPA s'hi han apuntat unes quantes noves eprsones. Per si voleu contactar amb elles, els seus noms i mails són: 
Comissió de festes: Marisol Gómez / Marisol.gomez@fiat.com
Comissió xandalls: Marisol Gómez /Marisol.gomez@fiat.com
Comissió escola de pares: Oscar Boldú / oscarboldu@hotmail.com, Magali Torra magali@carbonactivo.com
Comissió hort: Carlos Alonso Amigo/calonso@ferrovial.es. Tel. 618785698
Coordinadora ampes: Rita Osso / rosso@xtec.cat
Comissió Mixta:
Rita Osso / rosso@xtec.cat
Mariona Puig / mpuig53@xtec.cat
Rafael Gómez-Olivé/ rafagoc@yahoo.es
Magali Torra / magali@carbonactivo.com.

Propera reunió ordinària de l’AMPA:  8.11.2012