Acta de la reunióde l'AMPA de 8/11/12ASSISTENTS: Maite Olivella, Rita Ossó, Monica Prats, Cristina Claveria, Mª Rosa Escolà, Eva Bartolomé, Cristina Méndez, Rafael Gómez-Olivé, Irene Pardell, Marta Teruel i Gonfaus, Bet Bàrbara, Jordi Torres, Ferran Ballester, Anna Fitó i Manel Turon (amb retard).

S’aprova l’acta de l’anterior reunió.

Comissions:

Comissió de menjador i activitats extraescolars. La comissió fa al·lusió al tema de les extraescolars de basquet de la Omet. Una mare explica el problema amb un dels monitors de la UESC de bàsquet. Des de l’AMPA, la Bet posa de manifest la importància dels esports dins l’àmbit escolar, l’esport vist des de d’un àmbit més cooperatiu.

Aprofito aquest moment per passar-vos les dades de les inscripcions al menjador i activitats escolars a l’escola:

Dades de les inscripcions de menjador i activitats extraescolars d'aquest curs:
1) Menjador: 423 inscripcions. Tenint en compte que no totes les inscripcions corresponen a nens/es que es quedin 5 dies a dinar fixa, tenim una mitjana diària de 408 nens/es al menjador.

2) Activitats extraescolars:
- Piscina dimarts: 50
- Piscina divendres: 27
- Dansa Infantil: 7
- Música Infantil: 7
- Anglès P4: 9
- Anglès P5: 10
- Aula d'estudi: 4 (aquesta activitat sempre s'obre encara que sigui amb menys participants i ja es compensa amb les altres)
- Còmic: 11
- Tennis Infantil: 7
- Volei: 10
- Hip hop: un grup de 21 i un de 15
- Atletisme: 31
- Bàsquet benjamí (3r i 4rt): 3
- Bàsquet aleví (5è i 6è): 8
- Futbol-Sala benjamí (3r i 4rt): 7
- Futbol-Sala aleví (5è i 6è): 10
- Escacs: 4
- I. Esportiva: 17
- Multi esport: 9
- G. Rítmica: 20
- Psicomotricitat: 7

Finalment s’arriba a la conclusió de que seria bo passar una enquesta per a veure l’opinió dels nens i nenes sobre la pràctica d’un determinat esport, en aquest cas del Basket, cal saber l’opinió dels que practiquen aquest esport.

Escola de pares, Abans de Nadal tindrà lloc l’escola de pares d’educació infantil. Seran 3 sessions d’una hora i mitja. De cara al febrer, es faran les de primària.

Col·laboració de les famílies a l’escola. Es prepararà una llista de pares i mares voluntaris per a realitzar determinades activitats dins l’horari escolar . Com per exemple: pelar castanyes, fer de castanyera, explicar contes per a Sant Jordi, etc…. La Marta Teruel s’encarregarà de preparar aquesta llista on constin les necessitats que cal cobrir en activitats, dates i horaris, per intentar casar-ho amb la disponibilitat dels i de les voluntàries.

Problema llista de distribució: S’intentarà des de l’AMPA aconseguir els correus electrònics de les famílies de l’escola. Hauríem de tenir el seu consentiment. La comissió de tot el tema informàtic de l’AMPA socuparà d’aquest tema.
Des de la comissió de tresoreria s’ha enviat la carta per a reclamar les quotes als impagats.

Comissió de l’hort: Sembla ser que la propera reunió tindrà lloc el proper 15 de novembre . Han pensat que una data possible per a la propera jornada de l’hort seria el 01.12.12. Encara està per a confirmar.

Comissió biblioteca: El divendres 10.11.12 va començar la primera activitat del conte-contes. S’han fet uns cartells. En principi es faran cada divendres.

Jornada de bricolatge: S'esta començant a pensar com i quin dia ho faran. Necessiten gent. I necessiten saber quines coses s’han de reparar.

Jornada de la ciència: Aquest curs es farà entre gener i febrer.

Coordinadora d’ampes: Va tenir lloc una altra reunió. Van anar les dues persones de la comissió. El president de la Coordinadora està activant força la coordinadora. Aquest president proposa que vinguin a la nostra reunió d’AMPA gent d’altres escoles. També nosaltres estem condvidats a anar a d’altres AMPEs com a oients. Com a AMPA del Gerbert hem de comunicar a la coordinadora si ens afegim o no a aquesta idea. Acordem que sí. A nivell informatiu també se’ls va entregar una copia de la carta i de la instància a la Generalitat pel tema de les baixes.

També a l’Ajuntament es va reunir el Consell escolar municipal. Es va parlar de la iniciativa de denunciar la manca de substituts en les baixes i sobretot es va insistir en les de llarga durada. L’Ajuntament va entendre l’acció del Gerbert. La propera reunió de la coordinadora de AMPES tindrà lloc el proper 19.12.12. Es va posar de manifest anar en compte, d’afegir-nos sense més, a determinades declaracions de la FAPAC. No sempre hi estarem d’acord!

Carta a l’administració De moment, el dijous 8.11.12 hi havia a l’escola 188 instàncies signades sobre el nostre desacord de no cobrir les baixes fins al desè dia lectiu. Esperem recollir encara més cartes el divendres i així poder-les entrar totes juntes per registre a Sabadell.

Cross escolar : El dijous hi havia apuntats 78 alumne del Gerbert.
Aquesta setmana passada, el Martín (guàrdia urbà) va haver de multar a cotxes mal aparcats a la zona de càrrega i descàrrega, davant la porta del Gerbert. S’acorda tornar a enviar la carta de recordatori de l’any passat.
Seria interessant tornar a posar en pràctica l’ajuda vial de 15 minut abans de començar l’escola amb els i les alumnes de 6è amb un guàrdia de l’ajuntament. Es tornarà a parlar d’aquest tema el dilluns 12.11.12 a la reunió de delegats.
Vaga general 14.11.12. De moment ens informen que el 50% de personal docent farà vaga. Quan es disposi de més informació ens la faran arribar.
Per últim, queda acordat que s’informarà a nivell de delegats de la Jornada de la ciència per a trobar famílies que estiguin disposades a preparar i col·laborar en els tallers.

S’acorda que la propera reunió de l’ampa es farà el proper dia 13.12.12.