Informació Important del Consell Escolar: Colònies i Sortides
Benvolgudes famílies,

Us informem que en la darrera reunió del Consell Escolar del passat dia 17 de juny, es va donar a conèixer la decisió del Claustre de modificar la planificació que afecta a les colònies i a les sortides escolars per als propers anys.

Només s'organitzaran colònies per a l'alumnat de 6è curs i s'augmentarà el nombre de sortides de dia sencer en la resta de cursos i nivells.
  
Els representants del sector de pares i mares del Consell Escolar, ja va manifestar en la mateixa reunió la sensació de pèrdua i la voluntat de plantejar alternatives, per això demanarem a la Presidenta del Consell Escolar que es comuniqui a les famílies els motius d'aquesta decisió i que s'obri un espai de col·laboració i debat sobre la conveniència i/o necessitat de les colònies, plantejant possibles alternatives a aquesta situació. 

Representants dels pares i de les mares al Consell Escolar i Junta de l'AMPA