Convocatòria de la reunió mensual de l'AMPA de febrer de 2015


Famílies de l'Escola,
Us convoquem a la reunió mensual de l'AMPA.
Dia: Dijous, 26 de febrer de 2015
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala de mestres de l'escola

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior, si escau.
2.- Presentació del Pla de Centre per part de l'equip directiu
3.- Suport a l'Escola Santa Isabel
4.- Canvis organitzatius en la Comissió de Tresoreria
5.- Torn obert de paraules
Si teniu algun tema més a tractar, no dubteu a fer-nos-lo arribar.

Comentaris