Acord marc dels serveis de menjadors

El darrer dilluns 13 de febrer es va fer una crida a totes les famílies de l’escola per part de la junta de l’AMPA. El motiu era presentar el màxim d’al·legacions possibles a l’Acord Marc aprovat pel Govern de la Generalitat. La resposta de les famílies del Gerbert va ser massiva i vam aconseguir 246 firmes que vam dipositar a l’Ajuntament de Sant Cugat el mateix dia.

L’Acord Marc comporta una licitació pública com a fórmula de contractació del servei de menjador a la majoria de comarques de Catalunya i tindrà greus conseqüències: d’una banda afavorirà l’adjudicació del servei a grans empreses del sector de l'alimentació i atemptarà contra la capacitat que tenen les AMPA per continuar duent a terme la gestió d'aquest servei

La FAPAC – Federació d’associacions de mares i pares de Catalunya- ha alertat que el criteri econòmic tindrà més pes que la qualitat del menjar i del propi servei. Per a les petites i mitjanes empreses que ja ofereixen el servei serà difícil competir-hi. A més, el nou sistema va en detriment dels criteris ecològics i de proximitat defensats per la nostra AMPA. Si l'adjudicació es fa per contractació pública els centres educatius i les AMPA no participaran en la selecció de les empreses adjudicatàries amb la qual cosa tampoc podran intervenir en cas que la qualitat del servei no sigui la més adient. A més a més, l’Acord Marc no reconeix el caràcter educatiu que té el servei de menjador escolar.

Coincidim plenament amb la FAPAC que no s'ha tingut en compte en cap moment l'opinió de les comunitats educatives. Encara ara desconeixem si tots els centres educatius entraran al concurs o quan entrarà en vigor.

Per tots aquests motius com a AMPA del Gerbert d’Orlhac ens posicionem clarament en contra d’aquest model de gestió de menjadors i estarem molt pendents de qualsevol novetat relativa a aquest tema per tal d’informar-vos puntualment a les assemblees.

Comentaris